Kehitysvammaisten asumisyksikkö:

Kehitysvammaisten yksikkö on jaettu avun ja ohjauksen tarpeen mukaisesti kahteen erilliseen asumisyksikköön Kotikujaan ja Kotipesään.


Kotikuja:

Kotikuja on ohjatun asumisen yksikkö.

Kotikuja

Kotikuja tarjoaa asumispalveluja kehitysvammaisille henkilöille, jotka tarvitsevat ohjausta ja tukea itsenäisen asumiseen. Kotikujan asiakkaat tulevat kunnan vammaispalvelun palveluohjauksen kautta. Asukas asuu omassa vuokra-asunnossa (40m² - 52m²), jonka asukas saa sisustaa mielensä mukaiseksi. Yksikön tilat ovat esteettömät.

Asiakkaan ja hänen läheisten kanssa tehdään yhteistyössä asumisen tueksi hoito- ja palvelusuunnitelma. Hoidosta ja palvelusta huolehtii hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti omaohjaaja yhteistyössä moniammatillisen tiimin kanssa. Moniammatilliseen tiimiin kuuluu sairaanhoitajia, sosionomeja, lähihoitajia ja muuta tukipalveluhenkilökuntaa.

Asiakkaat yhdessä ohjaajien kanssa huolehtivat päivän arkiaskareista. Asiakkaiden itsemäärämisoikeutta ja omia voimavaroja tuetaan. Inkilänhovissa toteutetaan annettuja palveluja eettisten arvojen mukaisesti, toimintamme arvoina ovat yhteistyökyky, oikeudenmukaisuus ja laadukkuus.

Kotikujalla tarjotaan asiakkaille mieluista ryhmä- ja viriketoimintaa ja lisäksi osallistutaan erilaisiin vapaa-ajan tapahtumiin. Osalla asiakkaista on lisäksi henkilökohtainen avustaja ja mahdollisuus osallistua kunnan järjestämään työtoimintaan.

Hoitohenkilökunta on paikalla klo 07.00 - 21:00 ja yöaikaan apua on saatavilla Kotipesän yöhoitajalta. Asiakkailla on käytössä turvapuhelinjärjestelmä.
Kotipesä:

Kotipesä on ympärivuorokautinen ryhmäasumisyksikkö kehitysvammaisille henkilöille.

Kotipesä

Asukkaita Kotipesässä on 12. Kotipesän asukkaat tulevat kunnan vammaispalvelun palveluohjauksen kautta.

Kotipesässä asutaan omissa vuokra-asunnoissa (20m²), jonka asiakas saa kalustaa omilla henkilökohtaisilla huonekaluilla ja tavaroilla mieleisekseen. Lisäksi yksikössä on asiakkaan käytössä yhteiset tilat, keittiö ja olohuone, jossa ruokaillaan, vietetään aikaa ja toteutetaan yhdessä esim. toimintatuokioita.

Yksikössä omaohjaajat vastaavat asiakkaan hoitosuunnitelman ylläpidosta sekä yhteydenpidosta omaisiin ja läheisiin moniammatillisen tiimin kanssa. Moniammatilliseen tiimiin kuuluu sairaanhoitajia, sosionomeja, lähihoitajia sekä muuta tukipalveluhenkilökuntaa. Yksikön ohjaajat huolehtivat asiakkaiden perushoidosta ja yksikön ryhmä-, että viriketoiminnasta. Osalla asiakkaista on henkilökohtainen avustaja ja asiakkaalla on mahdollisuus osallistua kunnan järjestämään työtoimintaan.

Yksikön ohjaajat huolehtivat asukkaan lääkehoidon toteutuksesta yhteistyössä sairaanhoitajan ja kotihoidon lääkärin kanssa.

Kotipesässä tarjotaan asukkaalle hänen toiveiden mukainen ja turvallinen elämä. Asiakkaiden itsemääräämisoikeutta ja omia voimavaroja tuetaan. Inkilänhovissa toteutetaan annettuja palveluja eettisten arvojen mukaisesti, toimintamme arvoina ovat yhteistyökyky, oikeudenmukaisuus ja laadukkuus.

Hoitohenkilökunta on paikalla ympärivuorokauden.


Kotikuja

Asuminen:

Kehitysvammaisen henkilön asumisen ja tukitoimintojen järjestäminen määritellään hoito- ja palvelusuunnitelmassa yhteistyössä asukkaan, läheisen ja moniammatillisen tiimin kanssa.

Kehitysvammaisten asumisessa tavoitteena on edistää henkilön ja hänen läheistensä arkea tukemalla itsenäisyyttä ja yhteiskunnan tasa-arvoista jäsenyyttä sekä turvata tarvittava hoito- ja huolenpito erilaisissa elämänvaiheissa. Kehitysvammaisten erityishuollon palveluja toteutetaan laadittujen yksilöllisten palvelusuunnitelmien ja erityishuolto-ohjelman mukaisesti.

Tilat ja välineet:

Asiakkailla on käytettävissä talon yhteiset tilat: kirjasto- ja kerhotilat, kuntosali, rentoutushuone sekä saunatilat. Palvelutalon takapihalla on mahdollisuus pelata pelejä tai nauttia luonnosta kaupungin sydämessä.

Talon yksityisyrittäjien palvelut ovat asukkaiden käytettävissä.