Vammaisten tehostettu asumisyksikkö

Inkilänhovissa vaikeavammaisille henkilöille tarjotaan vammaispalvelulain mukaista palveluasumista ja tukipalveluita.


Asuminen:

Asumisyksikössä voit asua itsenäisesti ja turvallisesti omassa vuokra-asunnossa. Asiakkaana asut esteettömässä ympäristössä keskellä kaupunkia. Saat ympärivuorokautisen tuen ja hoidon ammattitaitoiselta hoitohenkilökunnalta. Asumisyksikkömme tuottaa vammautuneille henkilöille vammaispalvelulain mukaista palveluasumista ja tukipalveluita. Asiakkaat ohjautuvat asumispalveluyksikköön kunnan vammaispalvelujen palveluohjauksen kautta.

Palvelut:

Asumisyksikössä palveluasuminen sisältää asiakkaan ympärivuorokautisen hoidon ja huolenpidon sekä sitä tukevat palvelut, jotka ovat välttämättömiä asiakkaan jokapäiväiselle suoriutumiselle (avustaminen liikkumisessa, pukeutumisessa, henkilökohtaisessa hygieniassa, ruokataloudessa, asunnon siivouksessa sekä palvelut asukkaan terveyden, kuntoutuksen ja viihtyvyyden edistämiseksi).

Hoito- ja palvelusuunnitelmassa sovitaan yhteistyössä moniammatillisen tiimin, asiakkaan, läheisen, kaupungin sosiaali- ja terveystoimen sekä palveluntuottajan kanssa tarkemmin annettavat palvelut ja niiden laajuus.

Henkilökunnan kuntouttavalla työotteella kannustetaan asiakasta saavuttamaan yhteisesti sovittuja tavoitteita, asiakkaan omaa tahtotilaa kunnioittaen. Henkilökunta ohjaa asiakasta sosiaaliseen ja yhteisölliseen toimintaan. Inkilänhovissa toteutetaan annettuja palveluja eettisten arvojen mukaisesti, toimintamme arvoina ovat yhteistyökyky, oikeudenmukaisuus ja laadukkuus.

Tilat ja välineet:

Talon tilat ovat esteettömät ja tiloissa on helppo liikkua eri apuvälinein. Asiakkaalla on käytettävissä talon yhteiset tilat: kirjasto- ja kerhotilat, kuntosali, rentoutushuone sekä saunatilat. Palvelutalon takapihalla on mahdollisuus pelata pelejä tai nauttia luonnosta kaupungin sydämessä.

Asiakkaalla on käytettävissä turvapuhelinjärjestelmä, joka mahdollistaa avun saamisen tarpeen mukaan.

Asumisen kustannukset:

Asiakkaan kanssa tehdään yksilöllinen palvelusuunnitelma, jossa sovitaan asiakkaan tarvitsemat palvelut. Asiakkaan kotikunta maksaa vammaispalveluiden piiriin kuuluvat kustannukset. Asiakas maksaa itse asunnon vuokran, veden, sähkön sekä muut elämään kuuluvat kustannukset: ateriat, pesu– ja siivousaineet, vaatehuollon tarvikkeet, lääkkeet ja terveydenhuollon käyntimaksut. Vuokran määrään vaikuttaa asuntojen koko.

Yksikön lähiesimiehenä toimii Riina Mertanen