Inkilänhovi ry

Yhdistyksen Esittely:

Inkilänhovi ry on yleishyödyllinen yhdistys, perustettu v.1999 tuottamaan laadukkaita palveluja ikäihmisille ja vammaisille henkilöille. Palvelutalo sijaitsee Riihimäen keskustassa.

Inkilänhovi ry tuottaa asumispalveluja, kuntoutus -ja virkistyspalveluja, kehittää uusia toimintamuotoja ja toimii tiedottajana kohderyhmilleen elämää ja oloja koskevissa kysymyksissä.

Toteutamme annettuja palveluja eettisten arvojen mukaisesti siten, että toimintamme arvoina ovat yhteistyökyky, oikeudenmukaisuus ja laadukkuus. Sitoutuminen yhdessä määriteltyihin arvoihin on jo osa yhteisöllisyyttä ja työhyvinvointia.

Yhdistys on Vanhus- ja lähimmäispalveluliiton valli.fi ja Vanhustyön keskusliiton vtkl.fi jäsenjärjestö.


Yhdistyksen Strategia

Inkilänhovi ry:n strategia painottaa palvelun laatua ja asukkaiden arjen kodinomaista sujumista.

Yhdistyksen strategia päivitettiin yhdessä henkilöstön kanssa kesän 2018 kuluessa. Strategia ohjaa yhdistyksen lähivuosien toimintaa. Ajankohtaisesta sosiaali- ja terveydenhuollon murroksesta johtuen, nyt valittuja suuntalinjoja tulee tarkistaa vuosittain.

Strategian päivityksen yhteydessä keskusteltiin hoiva-alan sisäisten ja ulkoisten muutosvoimien vaikutuksesta yhdistyksen lähiajan toimintaan. Muutospaineita tulee usealta eri suunnalta ja yhdistyksen toimintaan vaikuttavana tekijänä on myös sote-uudistuksen toteuttamiseen liittyvät tekijät ja niiden taustalla oleva pitkään jatkunut poliittinen epävarmuus.


Inkilänhovi ry strategia


Inkilänhovi ry:n hallitus on kiteyttänyt strategian seuraavasti:

” Yhdistyksen toiminta jatkuu laadukkaana ja kodinomaisena yli kuntarajojen osaavan, motivoituneen ja ammattitaitoisen henkilökunnan sekä hallituksen toimesta. Pienenä ja ketteränä toimijana yhdistys panostaa uusiin palvelukokonaisuuksiin nykyaikaisin menetelmin. Yleishyödyllisen toiminnan kehittämistä jatketaan eri ikäisille yhteistyökumppaneiden sekä jäsenyhdistysten kanssa. ”

Yhdistys painottaa tulevassa toiminnassaan kuten aiemminkin palvelun laatua ja asiakkaiden arjen sujuvuutta kodinomaisissa asumisolosuhteissa yhdistyksen arvojen yhteistyökyvyn, oikeudenmukaisuuden ja laadukkuuden mukaisesti. Toimintaa harjoitetaan yli kuntarajojen. Henkilöstön osaamisen lisäämiseen panostetaan.

Kehitysvammaisten asumispalveluiden järjestäminen on ollut Inkilänhovin keskeistä osaamisaluetta jo vuodesta 2001 alkaen. Viime vuosina yhdistys on profiloitunut vahvasti myös vaikeavammaisten asumispalveluiden tuottajaksi. Vuoden 2018 aikana on mukaan tullut kokemusta kotiin vietävistä palveluista. Tulevaisuuden tavoitteena on panostaa uusiin palvelukokonaisuuksiin nykyaikaisin menetelmin.

Yleishyödyllinen toiminta on keskeinen osa yhdistyksen alkuperäistä tarkoitusta. Eri ikäisille suunnattua arjen elämää tukevaa yleishyödyllistä palvelua jatketaan ja monipuolistetaan yhteistyössä yhteistyökumppaneiden sekä jäsenyhdistysten kanssa.

Tehtyjen selvitysten mukaan tarvetta yhdistyksen toimintamuodon muokkaamiselle ei lyhyellä tähtäimellä ole. Asiaa voidaan tarkastella uudelleen tarvittaessa. Yhdistyksen tavoitteena on kartoittaa yhdistyksen toiminnan jatkuvuuden varmistamisen kannalta tarkoituksenmukaisimmat yhteistyömahdollisuudet muiden alan toimijoiden kanssa.


Yhdistyksellä on 28 jäsenjärjestöä:

 • Etelä-Suomen Syöpäyhdistys, Riihimäen seudun osasto
 • Inner-Wheel Riihimäki-Hausjärvi club ry
 • Kanta-Hämeen afasia- ja aivohalvausyhdistys ry
 • Kanta-Hämeen Ilco ry
 • Kanta-Hämeen Neuro-yhdistys ry
 • Kotokartanosäätiö
 • Riihimäen Eläkkeensaajat ry
 • Riihimäen Hengitysyhdistys ry
 • Riihimäen kansalliset seniorit ry
 • Riihimäen kaupunki
 • Riihimäen kehitysvammatuki ry
 • Riihimäen kuurot ry
 • Riihimäen MT-yhdistys ry
 • Riihimäen Rintamaveteraanit ry
 • Riihimäen Seudun Diabeetikot ry
 • Riihimäen Seudun Huonokuuloiset ry
 • Riihimäen Seudun Invalidit ry
 • Riihimäen Seudun Maanpuolustusnaiset ry
 • Eläkeliiton Riihimäen Yhdistys ry
 • Riihimäen Seudun Näkövammaiset ry
 • Riihimäen Seudun omaishoitajat ja Läheiset ry
 • Riihimäen Seudun REUMA-TULES ry
 • Riihimäen Seudun Sydänyhdistys ry
 • Riihimäen Sotaveteraanit ry
 • Sotainvalidien Veljesliiton Riihimäen osasto ry
 • Suomen Nivelyhdistys ry Riihimäen Nivelpiiri
 • Suomen Punaisen Ristin Riihimäen osasto ry
 • Riihimäen Seudun Senioriopettajat ry