Inkilänhovi ry

Yhdistys

Inkilänhovi Ry

Inkilänhovi ry on yleishyödyllinen yhdistys, perustettu v.1999 tuottamaan laadukkaita palveluja ikäihmisille ja vammaisille henkilöille. Palvelutalo sijaitsee Riihimäen keskustassa.

Inkilänhovi ry tuottaa asumispalveluja, kuntoutus -ja virkistyspalveluja, kehittää uusia toimintamuotoja ja toimii tiedottajana kohderyhmilleen elämää ja oloja koskevissa kysymyksissä.

Toteutamme annettuja palveluja eettisten arvojen mukaisesti siten, että toimintamme arvoina ovat yhteistyökyky, oikeudenmukaisuus ja laadukkuus. Sitoutuminen yhdessä määriteltyihin arvoihin on jo osa yhteisöllisyyttä ja työhyvinvointia.

Yhdistys on Vanhus- ja lähimmäispalveluliiton www.valli.fi ja Vanhustyön keskusliiton www.vtkl.fi jäsenjärjestö.Yhdistyksellä on 28 jäsenjärjestöä:

 • Eläkeliiton Riihimäen Yhdistys ry
 • Etelä-Suomen Syöpäyhdistys, Riihimäen seudun osasto
 • Inner-Wheel Riihimäki-Hausjärvi club ry
 • Kanta-Hämeen Ilco ry
 • Kanta-Hämeen Neuro-yhdistys ry
 • Kotokartanosäätiö
 • Riihimäen Eläkkeensaajat ry
 • Riihimäen Hengitysyhdistys ry
 • Riihimäen kansalliset seniorit ry
 • Riihimäen kaupunki
 • Riihimäen kehitysvammatuki ry
 • Riihimäen kuurot ry
 • Riihimäen MT-yhdistys ry
 • Riihimäen Rintamaveteraanit ry
 • Riihimäen Seudun Diabeetikot ry
 • Riihimäen Seudun Huonokuuloiset ry
 • Riihimäen Seudun Invalidit ry
 • Riihimäen Seudun Maanpuolustusnaiset ry
 • Eläkeliiton Riihimäen Yhdistys ry
 • Riihimäen Seudun Näkövammaiset ry
 • Riihimäen Seudun omaishoitajat ja Läheiset ry
 • Riihimäen Seudun REUMA-TULES ry
 • Riihimäen Seudun Sydänyhdistys ry
 • Riihimäen Sotaveteraanit ry
 • Sotainvalidien Veljesliiton Riihimäen osasto ry
 • Suomen Nivelyhdistys ry Riihimäen Nivelpiiri
 • Suomen Punaisen Ristin Riihimäen osasto ry
 • Riihimäen Seudun Senioriopettajat ry